Sàn gỗ tự nhiên tại nhà chị Thu – Bách Nhẫn, Hiệp Hòa, Bắc Giang